Mokyklos taryba

Pirmininkas IU/PU mokytoja Janina Globienė

LŠDPS Panevėžio lopšelio-darželio „Vaikystė“ profesinė organizacija

Pirmininkas IU/PU mokytoja Roma Padolskienė

Mokytojų taryba

Pirmininkas direktorė Evelina Sutkienė

To Top