VIZIJA

Atvira ir šiuolaikiška ugdymo įstaiga gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius. Motyvuota bendruomenė.

 MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą. Skirti didelį dėmesį socialinių paslaugų kokybei. Telkti šeimas ir bendruomenę nuolatiniam  mokymuisi, bendradarbiavimui vienam tikslui – vaiko ugdymui.

 PRIORITETAI

1.     Ikimokyklinio ugdymo programos vertinimas ir atnaujinimas, tobulinant ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, analizuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus ir metodines rekomendacijas.

2.     Vaikų sveikatos saugojimas, stiprinimas ekologinės kultūros diegimas, užtikrinant aktyvią vaikų saviraišką ir kūrybą ugdymo (si) procese.

3.     Partnerystė tarp šeimos, ugdymo institucijos, kitų socialinių partnerių, siekiant ugdymo kokybiškumo, visapusiškumo, tęstinumo.

 

ĮSTAIGOS STRATEGIJOS TIKSLAI

1. Ugdymo(si) turinio ir proceso kokybės gerinimas.
2. Saugių ir sveikų sąlygų sudarymas visapusiškam vaiko vystymuisi.
3. Bendradarbiavimo su šeima plėtojimas.

To Top