Darželyje atliktų paviršių tyrimų rezultatai:

2021 m. rugsėjo 15 d. – nėra aukštos koncentracijos

2021 m. rugsėjo 29 d. – nėra aukštos koncentracijos

 

 

Gerb. tėveliams,

atkreipiame dėmesį, kad ugdymo įstaigose daugėja sergančių vaikų. Vadovaudamiesi OV 2020-11-06 sprendimu Nr. V-2543 primename, kada vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami.

Saugokime visų vaikų ir darbuotojų sveikatą!

 

 

LR sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimas 2020-11-06:

„1.6.  Turi būti užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, nurodyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje negali būti priimami.

LR sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimas 2021-10-12 (IPRR)

LR sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimas 2021-10-10

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštas Dėl mokinių registro pildymo teikiant duomenis, susijusius su covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą

LR sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimas 2021-08-24

LR sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimas 2021-08-20

 

To Top