Menu Close

Priėmimas

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

Tėveliai registruoti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą internetu gali čia:

darzeliai.panevezys.lt

1. Vaikai į lopšelį-darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

2. Su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma sutartis, pagal kurią lopšeliui-darželiui  atstovauja  direktorius, o vaikui – tėvai (globėjai, rūpintojai).

3. Grupės komplektuojamos kasmet iki rugsėjo 1 dienos steigėjo nustatyta tvarka.

4. Esant laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus.

5. Direktoriaus įsakymu vaikas išbraukiamas iš lopšelio-darželio sąrašų, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą ir visiškai  atsiskaičius už vaiko išlaikymą  lopšelyje-darželyje.

 

 

 

Skip to content