Menu Close

Bendros žinios apie įstaigą

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Vaikystė“ 

Mokyklos adresas: Gedimino g. 4, LT-36106 Panevėžys

Telefonai: (8 45)  43 35 10, (8 45) 43 35 66

El. paštas: ldpanvaikyste@gmail.com

Interneto svetainė: www.darzelisvaikyste.lt

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Panevėžio miesto savivaldybės taryba

Įstaigos tipas: lopšelis-darželis

Įstaigos paskirtis: ikimokyklinis, priešmokyklinis ir specialusis ugdymas

Mokymo kalba: lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190417069

Pagrindinė veiklos sritis: ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ir specialusis ugdymas

Grupių skaičius:11 (vienuolika) grupių, iš jų 1 (viena) specialioji grupė

Ugdymo (si) forma: dieninė

Įstaigos darbo laikas: 7.12 iki 18.00 val. (veikia prailgintos dienos grupė)

Spec. poreikių vaikų savaitinė grupė (pirmadienį nuo 6.50 val. penktadienį iki 20.13 val.)

Įstaigai vadovauja: direktorė EVELINA SUTKIENĖ

Skip to content