Įstaigos pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis ,,Vaikystė ”  

Adresas: Gedimino 4, LT-36119 Panevėžys

Telefonai:(8 45)  433 510, (8-45)433566

El.paštas: ldpanvaikyste@gmail.com

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Steigėjas: Panevėžio miesto savivaldybės taryba.

Įstaigos tipas: lopšelis-darželis.

Įstaigos paskirtis: ikimokyklinis, priešmokyklinis ir specialusis ugdymas.

Mokymo kalba: lietuvių.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190417069.

Įstaigai vadovauja: direktorė EVELINA SUTKIENĖ.

Interneto svetainė: www.darzelisvaikyste.lt

Pagrindinė veiklos sritis: ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ir specialusis ugdymas korekcinė pagalba vaikams.

Grupių skaičius:11 (vienuolika) grupių. 2 grupės specialiuosius ugdymo(si) poreikius turintiems vaikams.

Ugdymo (si) forma: dieninė.

Įstaigos darbo laikas: 7.12 iki 18.00 val . Veikia prailgintos dienos grupė.

Spec.poreikių vaikų savaitinės grupės (pirmadienį nuo 6.50 val. penktadienį iki 20.13 val.)

To Top