2018 m. vykdomi projektai

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Atsakingas

1.

„Draugystės dienelės ankstyvajame amžiuje“.

Auklėtojos:

D. Balčiūnienė

D. Anilionytė

2.

„Su draugais PI ir Ka saugiai keliauju vaikystės takeliu“.

Auklėtojos:

V. Grukauskienė

V. Gaučienė

3.

„Duok draugui ranką“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės:

J. Globienė

I. Navarskienė

4.

„Aš šauniausias iš visų į mokyklą išeinu“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės:

J. Globienė

I. Navarskienė

5.

„Augu su knyga“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės:

J. Globienė

I. Navarskienė

6.

„Aš čia valgau, miegu, žaidžiu“.

Auklėtojos spec. gr.: D.Taraškevičiūtė

R. Stasevičiūtė

D.Anilionytė

7.

„Ką gali pirštukai“.

Auklėtojos:

R. Padolskienė,

A. Krištopaitytė

8.

„Gerumas nieko nekainuoja“.

Auklėtojos: N.Navikienė  V.Gaučienė

9.

„Kad augčiau sveikas ir stiprus“.

Auklėtojos:

A. Žilienė,

D. Balčiūnienė

10.

„Mokausi būti tvarkingas, švarus ir savarankiškas“.

Auklėtojos:

V. Miškinienė,

M. Redeckienė

11.

„Mes mažieji šnekoriai“.

Auklėtojos:

V. Miškinienė,

M. Redeckienė

12.

„Man linksma būryje draugų“.

Auklėtojos:

L. Berželienė

V. Bručienė

13.

„Mažasis gamtininkas“.

Auklėtojos:

L. Berželienė

V. Bručienė

14.

„Aš skubu užaugti“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė:

G. Čepulienė

15.

„Tu ne vienas pasaulyje esi“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė:

G. Čepulienė

16.

Mini „Mūsų dainos tau, Tėvyne“.

A.Balčiūnienė

L.Sarvutienė

17.

Mini „Kalbėti gražiai ir taisyklingai mokysimės kartu“.

Logopedės:

R.Gaspariūnienė

I.Silvestravičienė

18.

Mini „Tūkstantmečio Lietuva vaiko akyse ir širdyje“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės

19.

„Užaugau Lietuvoj“

A.Mačiulienė

20.

Mini „Kalėdų senelis aplanko visus“.

Grupių auklėtojos

To Top