Menu Close

Bendradarbiavimas

BENDRADARBIAUJAME SU:

Panevėžio lopšeliu-darželiu „Varpelis“

Panevėžio lopšeliu-darželiu „Pušynėlis“

Kauno lopšeliu-darželiu „Vaikystė“

Panevėžio regos centru „Linelis“

Panevėžio pradine mokykla

Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centru

Panevėžio specialiąja mokykla-daugiafunkciniu centru

Panevėžio vaikų ir jaunimo literatūros centru

Panevėžio kraštotyros muziejumi

Panevėžio gamtos mokykla

Panevėžio pedagogine-psichologine tarnyba

Panevėžio rajono pedagogine psichologine tarnyba

Panevėžio švietimo centru

Panevėžio apskaitos centru

PALAIKOME RYŠIUS SU:

Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetu

VU Šiaulių akademijos Edukologijos institutu

Skip to content