Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos,kvalifikacinė kategorija

1.

Evelina

Sutkienė

Aukštasis

edukologijos magistro laipsnis

Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija,

socialinių institucijų vadyba

Direktorė

2.

Asta

Rinkūnienė

Aukštasis

Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Alma

Balčiūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Meninio ugdymo mokytoja

Vyresnioji

4.

Inga

Silvestravičienė

Aukštasis

Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija

Logopedė

Metodininkė

5.

Regina

Gaspariūnienė

Aukštasis

Defektologija

Logopedė

Metodininkė

6.

Odeta

Petrauskienė

Aukštasis

Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija

Specialioji pedagogė

Vyresnioji

7.

Rimutė

Staškūnienė

Aukštasis

Defektologija

Specialioji pedagogė

Metodininkė

8.

Ilona

Žukauskienė

Aukštasis

Dėstytojo ir sporto šakos trenerio kvalifikacija

Judesio korekcijos specialistė

Vyresnioji

9.

Danguolė

Taraškevičiūtė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja spec. grupės

Vyresnioji

10.

Rita

Stasevičiūtė

Aukštasis

Auklėjimas ikimok.įst.

IU mokytoja spec. grupės

Vyresnioji

11.

Indrė

Navarskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

PU mokytoja spec. grupės

Vyresnioji

12.

Odeta

Matulienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

13.

Deimantė

Anilionytė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

14.

Ernesta

Kievinaitė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

15.

Janina

Globienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

PU mokytoja spec. grupės

Metodininkė

17.

Vaida

Gaučienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

PU mokytoja

Vyresnioji

18.

Roma

Padolskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

Metodininkė

19.

Aušra

Krištopaitytė

Aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika

IU mokytoja

Vyresnioji

20.

Loreta

Berželienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

Vyresnioji

21.

Valė

Miškinienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

PU mokytoja

Vyresnioji

22.

Nijolė

Navikienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

Vyresnioji

23.

Agnė

Mačiulienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

Metodininkė

24.

Gintautė

Čepulienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

Vyresnioji

25.

Monika

Redeckienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

Vyresnioji

26.

Daiva

Balčiūnienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

Vyresnioji

27.

Virginija

Galinevičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

Vyresnioji

28.

Laura

Liepinė

Aukštasis

magistro laipsnis

Psichologas

Psichologė

29.

Rita

Murnikė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

30.

Lina

Gervickienė

Aukštasis

Magistro laipsnis

Dėstytojo ir sporto šakos trenerio kvalifikacija

Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija

Judesio korekcijos specialistė

Metodininkė

31.

Monika Sabaliauskaitė

Studentė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija

 

IU mokytoja

To Top