Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos,kvalifikacinė kategorija

1.

Valerija

Dorošenkienė

Aukštasis

magistro laipsnis

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija, švietimo vadyba

Vyresnioji

auklėtoja

2.

Laima

Sarvutienė

Aukštasis

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Vyresnioji

auklėtoja

3.

Alma

Balčiūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Meninio ugdymo mokytoja

Vyresnioji

4.

Inga

Silvestravičienė

Aukštasis

Specialioji pedagogika ir logopedija

Logopedė

Vyresnioji

5.

Regina

Gaspariūnienė

Aukštasis

Defektologija

Logopedė

Metodininkė

6.

Odeta

Petrauskienė

Aukštasis

Specialioji pedagogika ir logopedija

Specialioji pedagogė

Vyresnioji

7.

Rimutė

Staškūnienė

Aukštasis

Defektologija

Specialioji pedagogė

Metodininkė

8.

Ilona

Žukauskienė

Aukštasis

Dėstytojas ir sporto šakos treneris

Judesio korekcijos pedagogė

Vyresnioji

9.

Danguolė

Taraškevičiūtė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja spec.grupės

Vyresnioji

10.

Rita

Stasevičiūtė

Aukštasis

Auklėjimas ikimok.įst.

Auklėtoja spec.grupės

Vyresnioji

11.

Indrė

Navarskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja spec.grupės

Vyresnioji

12.

Odeta

Matulienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja

13.

Deimantė

Anilionytė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja

14.

Vita

Grukauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja

Vyresnioji

15.

Janina

Globienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja spec. grupės

Metodininkė

17.

Vaida

Gaučienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja

18.

Roma

Padolskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis auklėjimas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Metodininkė

19.

Aušra

Krištopaitytė

Aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyresnioji

20.

Loreta

Berželienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja

Vyresnioji

21.

Valė

Miškinienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresnioji

22.

Nijolė

Navikienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresnioji

23.

Agnė

Mačiulienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Metodininkė

24.

Gintautė

Čepulienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja

Vyresnioji

25.

Monika

Redeckienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Vyresnioji

26.

Daiva

Balčiūnienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja

Vyresnioji

27.

Virginija

Galinevičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis auklėjimas

Auklėtoja

Vyresnioji

28.

Laura

Liepinė

Aukštasis

magistro laipsnis

Psichologas

Psichologė

29.

Rita

Murnikė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

30.

Vilma

Railaitė

Aukštasis

Specialioji pedagogika

Logopedė

31.

Lina

Gervickienė

Aukštasis

magistro laipsnis

Dėstytojas ir sporto šakos treneris

Kineziterapeutė

To Top