Menu Close

Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos,kvalifikacinė kategorija

1.

Evelina

Sutkienė

Aukštasis

Edukologijos magistro laipsnis

Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija

Socialinių institucijų vadyba

Direktorė

2.

Asta

Rinkūnienė

Aukštasis

Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Alma

Balčiūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Meninio ugdymo mokytoja

Vyresnioji

4.

Inga

Silvestravičienė

Aukštasis

Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija

Logopedė

Metodininkė

5.

Laura

Liepinė

Aukštasis

Magistro laipsnis

Psichologas

Psichologė

6.

Odeta

Petrauskienė

Aukštasis

Specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikacija

Tiflopedagogo kvalifikacija

Specialioji pedagogė

Vyresnioji

7.

Lina

Gervickienė

Aukštasis

Magistro laipsnis

Dėstytojo ir sporto šakos trenerio kvalifikacija

Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija

Judesio korekcijos specialistė

Metodininkė

8.

Ilona

Žukauskienė

Aukštasis

Dėstytojo ir sporto šakos trenerio kvalifikacija

Judesio korekcijos specialistė

Vyresnioji

9.

Danguolė

Taraškevičiūtė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU/PU mokytoja spec. grupėje

Vyresnioji

10.

Rita

Stasevičiūtė

Aukštasis

Auklėjimas ikimok.įst.

IU mokytoja spec. grupėje

Vyresnioji

11.

Indrė

Navarskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja 

Vyresnioji

12.

Odeta

Matulienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

Vyresnioji

13.

Deimantė

Anilionytė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU/PU mokytoja spec. grupėje

Vyresnioji

14.

Ernesta

Kievinaitė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

15.

Janina

Globienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja 

Metodininkė

17.

Vaida

Gaučienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

Vyresnioji

18.

Roma

Padolskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis auklėjimas

PU mokytoja

Metodininkė

19.

Aušra

Krištopaitytė

Aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika

IU/PU mokytoja

Vyresnioji

20.

Asta

Baikauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU/PU mokytoja

Vyresnioji

21.

Valė

Miškinienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

Vyresnioji

22.

Nijolė

Navikienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

Vyresnioji

23.

Dovilė

Ramanauskaitė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU/PU mokytoja

24.

Gintautė

Čepulienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

Vyresnioji

25.

Monika

Redeckienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

Vyresnioji

26.

Daiva

Balčiūnienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

Vyresnioji

27.

Vilma

Petraitienė

Aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

IU mokytoja

28.

Agnė

Medolinskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

IU/PU mokytoja

29.

Skip to content